Darsana

 
 
 
 
 
 

Ájurvédske centrum Darsana v spolupráci s  MUDr. Martinou Ziskovou, D. Ay.

vás pozývajú na seminár ajurvédskej psychológie:

Svapna - cesta za hranice bežnej mysle
termín: 17., 18. a 19. marec 2023, miesto konania: Bratislava

Skúsenostný workshop, ktorého cieľom je zažiť priestor vnútorného poznania. Tam nás zavedú prastaré, tisíce rokov a miliónmi ľuďmi odskúšané jógické, ájurvédske a tantrické techniky, ktoré využívajú telo ako nástroj vnímania.

Všetci sa zhodneme na tom, že popri logickej mysli máme ešte jemnejšiu časť vnímania, rovnako ako popri Slnku je aj Mesiac. Obe sú súčasťou jednej reality, no každá funguje inak. Pre naše duševné zdravie a život celkovo je dôležité vytvoriť rovnováhu medzi oboma zložkami. Keďže v bežnom živote používame takmer výlučne racionálnu časť mysle, potrebujeme si vytvoriť skúsenosť s tou časťou, ktorá vníma nehmotné, teda to, čo bežne a priamo nie je ľahko uchopiteľné.

Védske náuky majú majstrovskú schopnosť doviesť človeka do vnútorného priestoru. Tam ho pomocou skúsenosti naučia orientovať sa tak, aby sa vnútorné stalo dôležitým, pokiaľ nie najdôležitejším ukazovateľom nášho postoja. Otvorí sa nám tak nielen nový svet, ale hlavne spôsob, ako porozumieť svojej životnej skúsenosti, sebe a životným okolnostiam, aby vzrástol náš pocit radosti a pochopenia života samého. Tento proces je nielen objavný, ale hlavne ozdravný. Prináša pokoj, dôveru a pocit napojenia – kľúčové ingrediencie zmysluplného života.

Workshop nevyžaduje žiadne predchádzajúce schopnosti, fyzické či iné zručnosti. Naopak otvorenosť a zvedavosť sú tie najlepšie predpoklady. Budeme pracovať ako s telom, tak aj s mysľou a to podľa dynamiky skupiny. Nejde o individuálnu terapiu, ale o osobné objavovanie, ktoré je v princípe liečivé.


TERMÍN KONANIA : 17. – 19. marec 2023, piatok až nedeľa
- piatok 17. marec: od 9.30h do 17.30h ( okolo 13h - obed. prestávka)
- sobota 18. marec: od 9.30h do 1
7.30h ( okolo 13h - obed. prestávka)
- nedeľa 19. marec: od 9.30h do 12.30h


MIESTO KONANIA:
Eterna Yoga, Obchodná 35, 811 09 Bratislava
http://eterna.yoga


CENA : 300,- Eur.
Platba v hotovosti v centre Darsana alebo prevodom do 10. februára 2023 príp. podľa individuálnej dohody. Platba je možná aj na splátky, taktiež podľa individuálnej dohody. Údaje k platbe poskytneme účastníkom po záväznej emailovej objednávke na centrum@darsana.sk.


REZERVÁCIE a INFORMÁCIE: Osobne v centre Darsana, Baštova 7, Bratislava alebo na centrum@darsana.sk.
Kontaktná osoba: Miriam Ábelová, e: miriam@darsana.sk., t.č. 02/3300 4134


STRAVA: Stravu si zabezpečuje každý účastník individuálne a vo svojej réžii. Počas semináru budú pravidelné krátke prestávky a 90 min. obedová prestávka.


STORNO: V prípade zrušenia účasti 15 dní pred konaním si organizátor vyhradzuje právo na 50 % storno poplatok z ceny semináru. Od 10 dní až po deň konania, je storno poplatok vo výške 100 %. Celú sumu semináru prosíme uhradiť včas do 10. februára 2023, inak bude Vaša rezervácia zrušená a miesto poskytnuté náhradníkovi. Ďakujeme za pochopenie.