Ájurvéda

Ájurvéda je jednou z najstarších liečebných metód. Pochádza z Indie, prvé počiatky sú zaznamenané pred 5000 rokmi a používa sa dodnes. Zaoberá sa telesným, duševným aj duchovným zdravím a harmóniou. Často sa preto nazýva „matkou medicíny“.

 

Ájurvéda je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou za účinný medicínsky systém. V preklade znamená „Ayur“ – život (dlhovekosť) a „Veda“ – veda.

Ájurvéda je teda vedou o živote.

 

Ájurvéda je založená na princípoch vyskúšaných tisíc rokov: na živote, ktorý je v súlade s prírodnými zákonmi a biorytmami. Podrobne sa zaoberá nielen liečbou, ale aj prevenciou choroby a dlhovekosťou. Podľa konštitúcie, rasy a klimatických podmienok doporučuje individuálne založenú stravu, cvičenie a celkovú životosprávu.

 

Zdravie je založené na rovnováhe troch životných energií alebo dóš a rovnováhe tela, mysle a duchovna. Podstata ochorenia je daná nerovnováhou. Telo vyjadruje túto nerovnováhu prostredníctvom príznakov sprevádzajúcich chorobu. S príslušnou výživou a inými formami liečby, predovšetkým masážami, pomáha ájurvéda slabé činnosti jednotlivých dóš podporiť alebo príliš výrazné dóše oslabiť.

 

Ájurvéda ako zlatá stredná cesta nám umožní túto rovnováhu a teda zdravie a dlhovekosť dosiahnuť.